שמרו על החופש האקדמי |

אין תמונה

מספר חתימות

30
 
1,000  
פורסם בתאריך: 22/09/2012
 

English follows Hebrewאנו, חברות וחברי סגל במוסדות אקדמיים מכל רחבי הארץ, מבקשים להביע את דאגתנו העמוקה מהאירועים האחרונים בעניינה של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון, כולל הצעת ההחלטה של ועדת הערכה של המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) לסגור את המחלקה לרישום סטודנטים, שפרושה בפועל סגירת המחלקה. אנו חשים שהחופש האקדמי של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל נמצא תחת מתקפה קשה, וכי סגירת מחלקה זו מהווה מקרה ראשון, אך ודאי לא אחרון, אלא אם כן תיעצר המגמה העכשווית.

מחלקה קטנה זו באוניברסיטת בן גוריון הפכה למטרה לארגוני ימין קיצוני כמו "אם תרצו", עקב הדעות הפוליטיות הפרטיות של כמה מחבריה. ועדת הערכה מכובדת של המל"ג הציעה לאחרונה סדרה של שינויים במחלקה, בעיקר כדי לחזק את תחומי הליבה של מדע המדינה בתכנית הלימודים ולעודד גיוס חברי סגל חדשים בתחומים אלו. כבר בדו"ח המקורי של הועדה ניתן למצוא "דעת מיעוט" שנכתבה על ידי פרופסור גליה גולן, ובה היא מביעה את דאגתה מהדרישה ל"איזון" העלולה לפגוע בחופש האקדמי של חברי המחלקה, העומד בבסיסה של כל פעילות מדעית. אף על פי כן, המחלקה והאוניברסיטה השקיעו אנרגיה רבה כדי לעמוד בדרישות הועדה. בעקבות השינויים שעשתה המחלקה הביעה הועדה המלווה את שביעות רצונה מהשינויים ואפילו הציעה שלאור שינויים אלה יש להסיר את נושא סגירת הרישום למחלקה מעל סדר היום.

מפתיע על כן מאד שועדת המשנה להבטחת איכות של המל"ג ממליצה כעת על צעדים חדשים שיובילו אפקטיבית לסגירת המחלקה. ההמלצות החדשות מרמזות שהמטרה -לסגור את המחלקה- סומנה מראש, ללא קשר לכל בעיה אקדמית וכי האמצעים נבחרו לאחר מכן.

ככל הידוע לנו, אין תקדים לסגירת מחלקה אקדמית על ידי מל"ג. הערכה קפדנית של המצב הנוכחי מלמדת שגם אין בסיס אמיתי לנקיטת צעד כזה במקרה של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון.

אנו קוראים לכן למל"ג לדחות את ההצעות של ועדת המשנה להבטחת איכות, ולתת למחלקה את האמצעים המתאימים להמשיך בהתפתחותה.

We, faculty members of academic institutions worldwide, express our deepest concern regarding the latest events vis-à-vis the Department of Politics and Government at Ben Gurion University, including the decision of the Evaluation Committee of the Council for Higher Education (CHE) to close the department to student registration, the practical implication of which is the department’s closure. We feel that academic freedom in Israel’s higher education system is under severe attack, and that the closure of this department is the first case, but certainly not the last - unless this current trend is stopped.

This small department at Ben Gurion University has become a target of ultra right-wing groups such as “Im Tirtzu”, due to the personal political opinions of some of the department’s members. The distinguished CHE Evaluation Committee recently proposed a series of changes to the department, primarily to strengthen the core areas of Political Science within the curriculum and to encourage the recruitment of new staff in these areas. Already within the original report of the Committee Prof. Galia Golan, who wrote the report’s “minority opinion,” expressed her concern with regard to the report’s demand for “balance”, as it may harm the academic freedom of the faculty members.  Nevertheless, the department has gone to great lengths to meet the Committee’s requirements. Following the changes made by the department, the Committee expressed its satisfaction at the changes and even proposed that, in light of these changes, the subject of closing down the department’s registration should be removed from the agenda.

It is therefore extremely surprising that the CHE’s Subcommittee for Quality Assurance is now recommending that new steps be taken that will lead to the effective closure of the department. This latest proposal implies that the goal – to close the department – was marked in advance, without regard to any academic problems; the means of so doing were determined later-on.

As far as we know, there exists no precedence for the CHE’s closing of an academic department. Rigorous assessment of the current situation reveals that there is no real basis for taking such a step in the case of the Department of Politics and Government at Ben Gurion University.

We call on the Council for Higher Education to reject the proposals of the Subcommittee for Quality Assurance, and to provide the department with the appropriate means to continue in its growth and development.