חומר פתוח בקניין -

חומר פתוח בקניין -

מספר חתימות

130
 
120  

‏‏                                                                                    12 פברואר, 2024

                                                                                    ‏‏ג' אדר א, תשפ"ד

לכבוד                                                                                                     

פרופ' אביחי מנדלבליט  

דיקן הפקולטה למשפטים

                 הנדון: מבחן בדיני קניין – המתוכנן ליום ה-15/2/24 בשעה 9:00

                        סימוכין: המבחן במיומנויות משפטיות שנערך ב-11/2/24

ראשית, נפתח ונאמר כי לדעת מרביתנו הסטודנטים, המרצה בקורס המוזכר לעיל, פרופ' קרייצר-לוי שלי, הינה מרצה בזכות, ולא בחסד. פרופ' שלי ידעה להעביר את השיעורים בקורס בצורה מיטבית, תוך עניין וסקירה נרחבת להעצמת הידע שלנו, וההבנה שלנו בעולם דיני הקניין, ועל כך אנו מוקירים לה תודה והערכה רבה.

הדבר שהביא אותנו להעלות בכתב את טענותינו בהקשר למבחן העתידי בקניין, הוא למעשה המבחן במיומנויות משפטיות שהתקיים אתמול, ומחדליו עוד יפורטו בהמשך בנפרד. נכון לעת הזו, המטרה העיקרית שלנו היא כאמור בקשה ל"סעד זמני", ע"מ שלא נמצא עצמנו ביום חמישי לאחר הבחינה בקניין, שוב מיואשים ומתוסכלים עד מאוד, כמו שקרה לנו אתמול.

לבטח לא אחת, הועלו בפניך טענות רבות על יעילות תוכנת ה"תומקס", לרבות התקלות הרבות שהיא מביאה עמה. בעידן שאנו נמצאים, תוכנה המבוססת על נספחים שלא ניתן לעשות בהם שימוש יעיל ואפקטיבי, זה מחדל לכשעצמו. אנו מניחים ורוצים להאמין, שהמטרה שלכם כמרכז אקדמי, היא להביא לכדי שיפורים של התוכנה באופן תמידי, ע"מ שאנו הסטודנטים נוכל להנות מהקידמה, ושלא תבוא בעוכרינו. ועד אז, נמנה ברשותך את הקשיים בתוכנת ה"תומקס", כדי להמחיש לך, ולו במעט, את הקושי הרב שאנו מתמודדים איתו בעת בחינה, והבחינה במיומנויות משפטיות שנערכה אתמול, היא ראייה חותכת לכך.

הנספחים לרוב מכילים מס' רב של עמודים, עשרות רבות, שהמעבר ביניהם קצת מעלה ספקות ביחס לתקופה בה אנו חיים (אין אפשרות לגלול, יש חץ קטן ועוברים עמוד עמוד – אדם שמצוי בעמ' 5 ורוצה להגיע לעמ' 56, הדרך ארוכה וסבוכה אשר גורעת מזמן הבחינה). מיותר לציין, כי התוכנה נתקעת בכל רגע שמנסים להעביר עמודים, ובצדק, לחיצות רבות בו-זמנית זה לא דבר סביר, ועלול לגרום לשיבוש התוכנה. האומנם, ניתן להציג מסך מפוצל של נספחים, אך בעוד הגודל לא קריא, והכתב עמום עד מאוד, אנו בספק רב אם ניתן להשתמש בפונקציה זו. לא זו בלבד, לא מומלץ לבצע "חיפוש" של מילה, שכן כל חיפוש כזה בנספחים יעלה בזמן יקר המיועד לפתירת הבחינה, כיוון שהתוכנה כ"כ איטית, נתקעת ולא נגישה. טענות כוזבות מעין "מדובר בתקלות ברוחב פס האינטרט של כל סטונדט", זה לא אחרת מאשר הסרת אחריות מעליכם, תוך "עצימת עיניים" לנוכח הסיטואציה המורכבת עבורנו.

כל אלה הם מעט מ"נפלאות התומקס". וברשותך, נציג כעת את הקושי הלוגי שלנו, מרבית הסטודנטים, בלהבין את ההתעקשות הבלתי מוסברת, להיבחן בקניין רק עם נספחים שיועלו ב"תומקס". ראשית, נציין כי הבחינה בקניין מוגדרת ע"י המרצה כבחינה ב"חומר פתוח". יצורפו לבחינה ע"י המרצה נספחים ב"תומקס", האחד סיכום מלא של הקורס (המונה 45 עמודים, ומקיף את כל החומר), והשני נספח של תרשימי זרימה לכל סוגיה, שמטרתם לסייע לנו שלב אחר שלב, בפתרון הסוגיות העולות בקייס.

מכאן עולה, באופן שלא משתמע לשני פנים – כי המטרה של הבחינה היא יישום, ולא בחינת ידע. הרי החומר עומד לרשותנו, וכל שאנו נדרשים הוא לעשות את האינטגרציה בין החומר לבין הקייס. לא זו אף זו, המבחן מותנה במגבלת מילים מצומצמת. כלומר ישנה חשיבות עליונה לכל מילה שעתידה להיכתב בבחינה. סביר להניח שסטודנט אשר יבחר למלא בתוכן, ולא בהקשרים את בחינתו, הדבר יגרע מהציון שלו. זוהי גם אינדיקציה לכך, שהציפייה מאיתנו היא יישום, ולא בקיאות בהצפת החומר התיאורטי.     

פנינו לפרופ' שלי מס' לא מבוטל של פעמים, עד כדי כך שאנו כבר לא מרגישים עם זה בנוח, בבקשה שתנסה בדרך כלשהי לסייע לנו עם הקושי הניכר שאנו חווים בבחינות בשל תוכנת ה"תומקס", אך נמסר לנו כי הדבר אינו אפשרי. אם הייתה הנחיה שהבחינה הינה בחומר סגור, לרגע לא היינו מעלים בדעתנו, לערער על תשובתה של המרצה. ברם, כאשר ההנחיות שלה לבחינה הינם "חומר פתוח", ובהתחשב בעובדה שרק לפני ימים ספורים נבחנו בדיני נזיקין אצל ד"ר ניר אורי, במתכונת "חומר פתוח", לרבות חומר מודפס, וחומר על המחשב, כלומר הדבר אינו סותר את נהלי המכללה, אנו תוהים – האם יש טעם ממשי, המצדיק להערים עלינו אלה הקשיים?

אנו פונים אליך בכל לשון של בקשה, ותעיד פרופ' שלי על כמות הפניות החוזרות ונשנות שקיבלה ומקבלת בנידון, לבחון מענה הולם עבורנו לסוגיה שמרביתנו חוששים ממנה, ונוכחנו אתמול בבחינה במיומנויות לדעת, כי החשש הוא לא בכדי. ההפך הוא הנכון, החשש גבר. הידיעה שהבחינה ב"חומר פתוח", אך לא ניתן להשתמש בכך כראוי, מתסכלת. דין החומר הפתוח במתכונת זו, הוא כדין בחינה ב"חומר סגור". איננו סבורים כי ראוי שאנו הסטודנטים נשלם את המחיר בשל אי יעילות מערכת ה"תומקס", וודאי לא בנסיבות אלה של "חומר פתוח". אנו מודעים לעובדה שאנו סטודנטים שנה ב' למשפטים והאתגר הגדול עוד לפנינו, אך הקושי הוא גדול לזכור בע"פ כמות של פסקי דין, ניתוח סוגיות, וסעיפי חוק, בהיקף נרחב כזה של חומר, בייחוד שהדרישה של המרצה שלנו היא להרבות בדיונים והרחבות למיניהן, בייחוד שהבחינה ב"חומר פתוח", ובייחוד לאור העובדה שהבחינות בסמסטר זה, נוכח המצב, צמודות עד מאוד, כך שאין מרחב למידה אופטימלי.

לעיתים אנו הסטודנטים מצויים בתחושה כי המענה שאנו מקבלים מהמכללה עבור פניותינו, לא עולה בכדי הבאת כל השיקולים הרלוונטיים לסוגיה, זוהי תחושה לא נעימה בלשון המעטה ש"לא רואים אותנו". אולי זו רק תחושה, ובכל זאת, מוטב יהיה שתכריע בסוגיה, תוך מתן שיקול דעת בכובד ראש, התייחסות ובחינה של כל הטענות המוצגות לעיל, ותוך התחשבות בתחושות שלנו הסטודנטים, שמתאכזבים פעם אחר פעם מההתנהלות הקלוקלת.

אנו דורשים שימצאו תנאים סבירים להיבחנותנו, ומשלא כן, לא יוותר לנו אלא לא לגשת לבחינה. ככל שלא באפשרותכם לספק זאת במסגרת ה"תומקס", ראוי יהיה שהבחינה תהיה בחומר פתוח, לרבות חומר מודפס, או לכל הפחות, חומר פתוח על המחשב. לא ייתכן שאנו נספוג את המחיר הכבד של הכשלים הבלתי פוסקים של החברה עמה אתם התקשרתם בחוזה, ושאין לנו שום יכולת להשפיע או לשנות אותם. שילמנו ממיטב כספנו עבור לימודנו במכללה, והיחס שאנו מקבלים בתמורה הוא לא אחרת מאשר אטימות.   

ההצלחה שלנו היא ההצלחה שלכם.    

בברכת חודש טוב ומבורך, ובתקווה שנזכה לימים טובים ושלווים יותר.    

                                                                             ב ב ר כ ה,

                                                                     סטודנטים שנה ב' בפקולטה למשפטים  

העתקים:

פרופ' קרייצר-לוי שלי – מרצה לקורס "דיני קניין"

מנהל הסטודנטים – "המרכז האקדמי למשפט ועסקים"  

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

12/02/2024
העצומה השיגה 100 חתימות!
12/02/2024
העצומה נפתחה