יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה או שהתגייר כהלכה! קריאה לתיקון חוק מיהו יהודי

יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה או שהתגייר כהלכה! קריאה לתיקון חוק מיהו יהודי

מספר חתימות

5,970
 
10,000  

בס"ד

תיקון החוק מיהו יהודי!

כידוע מיהו יהודי הוא מי שנולד לאמא יהודי'ה או שעבר גיור כהלכה

בעקבות הפסק המקומם של בג"ץ שיש להכיר בגיורים רפורמים וקונסרבטיבים, באנו לעורר על הסכנה הקיימת בדבר- כדבריו הקדושים של הרבי מליובאוויטש, שברור הדבר, בלי שום ספק, שהצרות שסובלים מהגויים, הם בגלל שרוצים להכניס גויים ולרשום אותם כיהודים ללא גיור כהלכה, ובכך לתת להם חלק מארץ ישראל. כמו כן ה"הנחות" בחוק מיהו יהודי, גיור שלא ע"פ ההלכה גורם לגויים להתערב בענייני ארץ ישראל ולקחת חלק בארץ ישראל.אנו מפנים לדבריו הקדושים של הרבי מליובאוויטש (מתוך שיחה ש"פ בחוקותי,מבה"ח סיון,ה'תש"ל) : " בגלל זה באים כל הצרות בארץ ישראל שסובלים מהגויים""ולכן כאשר יהודים אומרים על גויים שהם יהודים, ויש להם חלק בארץ ישראל -אזי מתחילים הגויים להתערב בארץ ישראל"."ולכן צריך להכריז בגלוי שזהו היפך תורת ה' שניתנה למשה רבינו בהר סיני,והיפך דת ישראל""ומובן שכל מי שיכול לפעול בזה-צריך לפעול בזה, ואז יזכה לכל הברכות כו' ויכתב בתור מי שעסק בזה ; ומכלל הן אתה שומע לאו-שמי שלא יעסוק בזה,יזכר ויכתב בתור מי שלא עסק בזה!"

"ובנוגע לפועל-והלוואי שישמעו דברי:לכל לראש -צריך להיות עיניין השלום וקירוב הלבבות באופן המיוסד על תורת אמת,שזה יעזור לבטל את הגזירה.והשלב השני-שאלו שנקראים "דתיים"יכריזו בגלוי שזהו היפך התורה,ולכן הם יוצאים מהממשלה-בגלל שזהו עיניין נגד תורת משה,תורה ודת ישראל,ואי אפשר להסכים לזה.והשלב השלישי-שיבטלו את החוק האיום של גיור שלא כהלכה,ועי"ז יפטרו מהצרות שסובלים מהגויים".

דברי הרבי שנאמרו לפני 50 שנה ,ובשיחות רבות נוספות בהם הרבי זעק מעמקי ליבו על תיקון החוק מיהו יהודי,לצערנו, מתרחשים כעת מול עיננו ומדובר בפיקוח נפש בכל רגע שהחוק הזה קיים,כפצצה המתקתקת בתוכנו.אנו יהודי הארץ והתפוצות פונים ומבקשים לבטל לאלתר את הגזירה ולתיקון החוק מיהו יהודי בגיור ע"פ הלכה כדת משה וישראל!

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד!

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

31/05/2021
העצומה השיגה 5,000 חתימות!
30/05/2021
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
29/05/2021
העצומה השיגה 500 חתימות!
29/05/2021
העצומה נפתחה