הוספת שירותי בנות בבית ספר שירת הגליל

הוספת שירותי בנות בבית ספר שירת הגליל

מספר חתימות

123
 
200  

בבית ספר שירת הגליל במועצה האזורית הגליל התחתון לומדים 275 ילדים. מתוכם 120 בנים ו155 בנות.

בית הספר שלנו הוא בי"ס חדש אך צומח שב"ה גדל משנה לשנה. המבנים כרגע אינם מבני קבע אך אנו מקבלים אותם באהבה. לצערנו מספר תאי השירותים לבנות ביה"ס (155) עומד על 4 תאי שירותים!! לפי תקן משרד הבריאות ומשרד החינוך צריכים להיות 8 תאי שירותים. (לפי חוזר מנכ"ל "הנחיות לתכנון מוסדות חינוך בתחומי בריאות הסביבה" מתאריך 1.11.1997)

ועד ההורים של בית הספר פנה כבר כמה פעמים למועצה בעניין אך העניין לא מתקדם.

אנו החתומים מטה, מודים למועצה על הבאת 2 כיתות חדשות השנה ומכולה שתשמש כחדר מורות. עם זאת, אנו מצפים ממנה להתקין כבר בימים הקרובים מבנה שירותים נוסף ליד הכיתות החדשות עבור רווחתן של הבנות.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

01/09/2023
העצומה השיגה 100 חתימות!
31/08/2023
העצומה השיגה 50 חתימות!
31/08/2023
העצומה נפתחה