בעקבות מכתב התמיכה בקצב

אין תמונה

מספר חתימות

1,682
 
5,000  

בעקבות הפרסומים על מכתב תמיכה במשה קצב עליו חתומים מספר רבנים מהציונות הדתית לאומית;

אנו שרואים את עצמנו כחלק מהציבור הדתי לאומי מבקשים להסתייג מכל ביטוי של תמיכה במשה קצב והסתייגות כלפי ההליך המשפטי בעניין האישומים החמורים כלפי משה קצב.

בשעה שהחברה הכללית והחברה הדתית לאומית ניאלצות להתמודד עם תופעות חוזרות ונשנות של הטרדות מיניות בכלל ובמוסדות חינוך בפרט. כאשר לאורך השנים נתגלו כשלים בתחום זה.הבעת תמיכה במשה קצב יש בה משום סטירת לחי למאבק העיקש שצריך להתנהל כנגד תופעות אלו בציבור וכנגד הרצון לעודד נפגעות לומר את דברן.

ביטויי תמיכה, כאלה ואחרים, במי שהורשע בעבירות חמורות ביותר בתחום המוסר הבין אישי יש בהן כדי למנוע חשיפה וחלילה לאפשר הישנות של מקרים שכאלה בחברה בכלל ובחברה הדתית לאומית בפרט.

ביטויי תמיכה במי שהורשע בעבירות מהחמורות ביותר כלפי הזולת יש בו כדי לפגוע בנפגעים ולעודד את הפוגעים. יש בו זילות במי שאזרו אומץ להתלונן ולו כדי למנוע את המקרה הבא. יש בו כדי לפגוע במי שהחברה כשלה להגן עליו מבעוד מועד.

הניסיון לערער על תוקפה של מערכת המשפט, ובהעדר כל אלטרנטיבה ממשית ואקטואלית אחרת, יש בו כדי לאיים על אפשרות החיים בארץ. כבר אמרו חכמים, 'אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו' כך בממשל זר וקל וחומר בשעה שזכינו לקיים שלטון עצמי בארץ ישראל ובמדינת ישראל.

הדברים חמורים ביתר שאת שעה שהם נאמרים מפי ראשי מוסדות חינוך ורבנים. 

תורת ישראל מוחה כנגד המצב בו "צעקה הנערה ...ואין מושיע לה" ודאי שמחאה שכזו צריכה לבוא שעה שמונעים, במישרין או בעקיפין את השמעת קול הצעקה.  

תורת ישראל מצווה על ההגנה והעזרה לחלש. כך במישור הפרטי וכך במישור הציבורי.

מי שמביע תמיכה במי שניצל שררה ומרות כדי לפגוע בנתון למרותו מעודד את הניצול, את הפגיעה, את העריצות ואת המצב בו האחד יכול לראות בזולת חפץ לעשות בו כרצונו.   

אנו קוראים בזה, למי שנטען כלפיו שהיה חתום על מכתב שכזה, לחזור בו מן הדברים המיוחסים לו או להבהיר שידו לא היתה בדבר.  

ציר הזמן של העצומה

28/02/2011
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
27/02/2011
העצומה השיגה 500 חתימות!
24/02/2011
העצומה נפתחה