26 שעות - משלמים בבריאות

26 שעות - משלמים בבריאות

מספר חתימות

54
 
100  

קריאה לבחינה מחדש של העסקה בתורנויות 26 שעות

ימי עבודה שאורכם עולה על 24 שעות, הינם חלק משגרת העבודה של המתמחים ברפואה בישראל. העומס הרב, כפועל יוצא מאורך התורנויות החריג, מוביל לפגיעה בבריאותם הגופנית, הנפשית ולשחיקה מוגברת של אוכלוסיית הרופאים הצעירים. מדובר בדרישות עבודה חריגות, ללא אח ורע באף סקטור תעסוקתי אחר.

ממחוייבותנו כרופאים מטפלים, לתת דעתנו על אופן ההעסקה הנוכחי - אשר השתרש ויש לצידו משמעויות מרחיקות לכת לאוכלוסיה המועסקת.

לצד זאת, המגמה העולמית ברורה - קיצור תורנויות רופאים ושיפור תנאי העסקה. השינוי בעולם מתקיים תחת מודלים שונים ויחד עם אנשי מקצוע מתאימים ניתן יהיה להתאים מודל כזה גם אצלנו בישראל.

בחתימתנו אנו תומכים בבחינה מחדש והובלת שינוי במערכת העסקה סביב תורנויות של 26 שעות לצד בניית מודל מותאם אשר ישמר הכשרה נאותה, רצף טיפולי ותנאי העסקה הולמים.

ציר הזמן של העצומה

29/11/2019
העצומה השיגה 50 חתימות!
28/11/2019
העצומה נפתחה