המתת חסד בישראל

המתת חסד בישראל

מספר חתימות

91
 
150  

לכבוד: כנסת ישראל

הנידון: דרישת שינוי בנוגע לסוגיית המתת חסד בישראל

שלום רב, אנחנו, עמית שניידר, נדין בסיס, מאיה אמויאל וליעד אלפסי, תלמידי כיתה יא8 בבית הספר הריאלי העברי בחיפה, חקרנו במסגרת עבודה באזרחות על הבעיה האזרחית במדינת ישראל: המתת חסד בישראל.

מתוך מחקר מקיף שביצענו על מנת להבין לעומק את הבעיה המשולב יחד עם סקר ובו נבדק יחס האזרחים בארץ כלפי הנושא, עלה כי סוגיית המתת החסד בישראל הינה סוגייה מורכבת ולה היבטים רבים.

הבעיה העיקרית נובעת מן הפער שבין הרצוי למצוי שהרי המתת חסד אקטיבית- נקיטת אמצעים שנועדו לשים קץ לחיי חולה סופני, שאכן מאושרת במספר מדינות, אינה מאושרת במדינת ישראל. אנו סבורים כי מצב זה אינו תקין, שכן לחולים סופניים מגיעה האפשרות לבחור לשים קץ לסבלם באמצעות המתת חסד אקטיבית. למעשה, ממחקרנו עלה כי הסיבה העיקרית לאי ביצוע המתת חסד אקטיבית במדינת ישראל הינו היבט הלכתי- דתי הטוען לשמירה על ערך קדושת החיים. אף על פי כן, אי ביצוע המתת חסד אקטיבית פוגע במספר זכויות בסיסיות של האדם ובהן הזכות לחירות, הזכות למות בכבוד והחופש מדת.

על כן, אנו קוראים לשינוי ומבקשים מן המדינה שלנו שתאפשר המתת חסד אקטיבית בישראל ותשמור על זכויות אזרחיה!

השינוי המתבקש הוא מתן אישור לביצוע המתת חסד אקטיבית וזאת ע''י פתרון נאות ומבוקר- ראשית, אנו מבקשים לבצע הפרדה בין דת למדינה ולאחר מכן מהכנסת לחוקק חוק שבו כל חולה סופני בישראל, העונה לקריטריונים מסוימים והרוצה בהמתת חסד אקטיבית, יתאפשר לו. כמו כן, חשוב כי התהליך יהיה מבוקר ולגיטימי, ללא עלות כספית גבוהה ומבוצע רק על ידי מספר גורמים וארגונים שנבדקו מראש. 

בואו ונזדהה עם אותם חולים סופניים שסובלים, ונאפשר להם לסיים את סבלם.

יותר מנשמח אם תחתמו ותעזרו לנו לחתור לשינוי. תודה! 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

14/06/2021
העצומה השיגה 50 חתימות!
09/06/2021
העצומה נפתחה