קוד חברתי ישראל (קח"י) 2024 נשים קוראות לשיח ומנהיגות מחברת

קוד חברתי ישראל (קח"י) 2024 נשים קוראות לשיח ומנהיגות מחברת

מספר חתימות

2
 
10,000  
פורסם בתאריך: 15/05/2024
 

קוד חברתי ישראל (קח"י) 2024נשים קוראות לשיח ומנהיגות מחברת 

 

תקציר: 

 פורום "120 מנהיגות מחברות", מזמינות את הציבור הרחב ומנהיגיו מכל המגזרים לאמץ קוד חברתי זה ולקדם מנהיגות מחברת ושיח מאחה ומכבד. במטרה לבנות מחדש חברה ישראלית מלוכדת וסולידרית המתעקשת להחזיק ריבוי ומורכבות על אף חילוקי דעות עמוקים.

מתוך ההבנה כי 

 1. המגוון העצום בחברה הישראלית מחייב ללמוד לחיות ביחד, כתנאי קיומי; 
 2. כדי לחיות יחד אנחנו נדרשים ללמוד לייצר שיח מחבר, שיח המייחס כוונות טובות לכלל האנשים וההשקפות, ואשר נותן מקום לכל הקולות;
 3. ריבוי וגיוון הקולות יצמיח משהו חדש, יצירתי וטוב יותר.

הצטרפו אלינו.

קוד חברתי ישראל (קח"י) 2024 נשים קוראות לשיח ומנהיגות מחברת 

 

מבוא

נוכח המציאות הקשה והמדרון החלקלק אליו גולשת החברה בישראל בשנה האחרונה - אווירה של שיסוי, ניכור, קיטוב, פילוג ושנאה ואירועי ה-7.10.23, נכנסה המדינה למציאות קשה. כל אלה ועוד הביאו את כולנו לסכנה קיומית חמורה, ברמה האישית וברמה הלאומית. מציאות קשה זו מחייבת את כולנו, כיחידים, כקהילות וכמגזרים בציבור - לחשבון נפש עמוק ויסודי ולקיחת אחריות.

על רקע זה נוסד פורום "120 מנהיגות מחברות", במטרה להחזיר לשיח הציבורי את ההערכה לריבוי דעות וקולות ולהשיב את האמון הנובע משיח, למען העתיד.

הפורום מורכב ממאות נשים המייצגות מגוון רחב של קבוצות חברתיות, תרבותיות ופוליטיות  שונות בישראל - הפועלות יחד ללא אג'נדה פוליטית מסויימת - אלא מתוך מטרה חברתית למנוע קרע ולייצר לכידות חברתית המסוגלת להחזיק ריבוי ומורכבות על אף חילוקי דעות עמוקים. פעילות הפורום ותוצריה מבוססים על עקרונות יסוד וכללי משחק בסיסים שהמשגנו בקוד חברתי זה, ומודגמים בפעילותם של וועדות הפורום ביום יום, לרבות תהליך גיבוש הקוד.

מתוך ההבנה כי 

 1. המגוון העצום בחברה הישראלית מחייב ללמוד לחיות ביחד, כתנאי קיומי; 
 2. כדי לחיות יחד אנחנו נדרשים ללמוד לייצר שיח מחבר, שיח המייחס כוונות טובות לכלל האנשים וההשקפות, ואשר נותן מקום לכל הקולות;
 3. ריבוי וגיוון הקולות יצמיח משהו חדש, יצירתי וטוב יותר

אנו מזמינות את הציבור הרחב ומנהיגיו מכל המגזריםלאמץ קוד חברתי זה ולקדם מנהיגות מחברת ושיח מאחה ומכבד.

בחתימה על קוד זה אנו, חברות וחברים מכל הזירות - הציבוריות, החברתיות, העסקיות, הפוליטיות והדתיות, מתחייבות ומתחייבים, מתוך תחושת אחריות וממלכתיות, לפעול ולאמץ את כלי השיח והמנהיגות המחברת הבאים: 

 1. לפעול מתוך שקיפות, יושרה ואחריות.
 2. להחזיק מורכבויות ולהסתכל על העולם בצורה רב-ממדית; לעודד שיח פתוח וכן, ולא לפחד מוויכוחים מתוך אמון בכוונות הטובות של כל אחד מהצדדים.
 3. לפעול מתוך אמפתיה, חמלה, אכפתיות, חום ואנושיות. 
 4. להקשיב, לשמוע ולכבד את הקול האחר; לשאוף להבין את נקודת המבט שלו ואת צרכיו/ה; להאמין שגם האחר שואף ומתכוון לטוב.
 5. לנהוג באומץ, לא לחשוש מקבלת החלטות ראויות וקשות, גם אם אינן פופולריות בזמן קבלתן. לקבל החלטות אשר מתייחסות גם לטווח הארוך ולא רק לתוצאות בטווח המיידי.
 6. לפעול בענווה ותוך שליטה באגו. להודות בחוסר ידיעה; להתחייב לא להנהיג ממקום של שנאה, כעס, זלזול באחר, ביטול והתנשאות. לפעול לתחקר, ללמוד ולהחכים, להכיר בגבולות הכח ולהעדיף  היררכיה שטוחה ושיתופיות.
 7. להזמין לחדר הדיונים את כל המגוון של גברים, נשים ודעות, לייצר את התנאים לשמוע ולראות את נקודות המבט השונות; לסייע בהבאת תמונה מלאה ככל האפשר, תוך הפחתת נקודות עיוורון; להוביל צוותים מגוונים ולעודד סינרגיה ביניהם. 
 8. לוודא שההנהגה כוללת מנהיגות ומנהיגים, מתוך חתירה לשוויון בייצוג מגדרי סביב שולחן מקבלי ההחלטות לשם קבלת החלטות מיטבית.
 9. להעמיק ולקבל החלטות על בסיס ידע מהימן ורלוונטי, תוך בחינת חלופות מקצועיות מגוונות ומשמעותיות. 
 10. לשאול שאלות ולהפעיל חשיבה ביקורתית. שאילת השאלות מרחיבה את החשיבה, דורשת העמקה בהנחות המוצא, מאתגרת יישום אוטומטי של תבניות, מעלה לדיון היבטים אתיים ומעשירה את הנתונים המוצגים בפני מקבלי ההחלטות.
 11. להעדיף את דרך המתינות. לא מתוך טשטוש זהות ערכים ועמדות אלא מתוך חתירה להסדרה של מורכבויות במרקם החברתי שלנו. להבחין בין עקרונות ליבה של כל אחד מהצדדים לבין מקומות בהם ניתן להניח ולהרפות ולחפש אינטרסים משותפים. לחפש דרכים חדשות ומשופרות למציאת פתרונות, תוך עידוד חדשנות ויצירתיות תוך גמישות מחשבתית.
 12. לפעול לטובת הכלל על פני טובה אישית ולהוות דוגמא אישית. 

אימוץ הקוד יתרום ליצירת חיבורים בחברה הישראלית רבת הפנים, יעודד גיוון תוך שמירה על איזון, ובכך יוביל ללכידות והדדיות חברתית, כל זאת מתוך אמונה ששיח והנהגה מחברת הם המפתח לבניית אמון, לשמירה על בטחוננו, וליצירת חברה בעלת חוסן ולכידות.

איך אנו פועלות כפורום ״120 מנהיגות מחברות״ לקדם את הקוד החברתי 2-24 ומהותו?

 • הקמנו צוותי עבודה המורכב ממנהיגים ומנהיגות, חברי צוותים, ונציגי ציבור, הפועלים לקדם את העקרונות הללו בפועל.  
 • ייצור והנגשת ארגז כלי עבודה לטובת ארגונים, מוסדות, חברות ומפלגות פוליטיות.
 • קידום תוכניות חינוך והכשרה: סמינרים קצרים ובני יומיים בתחומים של יישוב סכסוכים.  קורסים המכשירים עבודה בכלי מנהיגות מאחדת בזירות החינוכיות ובארגוני עבודה עסקיים וציבוריים. 
 • הפעלת רשתות חברתיות: לקידום נשים לעמדות ניהול והכללה במוקדי קבלת החלטות. כמקור תמיכה לקידום מנהיגות מאחדת ומגוונת באופן הדדי.
 • מציאת מקורות מימון לקידום המיזם ויישומו.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו